Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 

 

Werkterrein


Gezinnen als primaire familie-eenheid zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een gemeenschap. Gezinnen en ook families zijn de meest belangrijkste systemen als welzijn op het spel staat. De motivatie van Rhamma-Ah om in gezinnen te interveniŽren ligt in de gedachte dat nergens anders dan binnen het gezin de sleutel ligt voor de bevordering of de instandhouding van de individuele geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zij streeft het algemeen welzijn na binnen de gemeenschap waarvan zij deel uitmaakt.
 

Rhamma-Ah ziet een duidelijke relatie tussen gezinnen en zorgsystemen. De zeer sterke individualisering in moderne westerse maatschappijen heeft nagenoeg alle collectieve verbanden doen verdwijnen of aangetast. Persoonlijke vrijheid heeft de plaats ingenomen van groepsverantwoordelijkheid.

 
 Onze doelgroep bevindt zich vanwege diverse factoren  in een kwetsbare positie. Rhamma-Ah ziet het dan ook als haar taak om op drie trajecten werkzaam te zijn. Deze drie trajecten of sporen zijn:
Rhamma-Ah Preventie, Rhamma-Ah Gezinsinterventie en Rhamma-Ah Reїntegratie.

             

            Rhamma-Ah Preventie  streeft naar het voorkomen van problemen binnen de kwetsbare gezinnen en jongeren door laagdrempelige preventieve projecten. Hierbij worden  psycho-educatieve trainingen in overleg en samenwerking  met de doelgroep georganiseerd. Door tijdig te signaleren of op signalen te reageren kunnen toekomstige problemen voorkomen worden.

         
             
Rhamma-Ah
Gezinsinterventie  profileert zich als de partner in de zorg. Samen met en ten dienste van de ímulti-problemí gezinnen werkt ze aan oplossingen van problemen.  Rhamma-Ah Gezinsinterventie  biedt haar gezinnen integrale zorg op maat en dienstverlening. Het doel van Rhamma-Ah Gezinsinterventie is een integrale hulpverlening  met maximale kwaliteit en optimale doelmatigheid.

 
          
Rhamma-Ah ReÔntegratie activeert, stimuleert, en coacht de kwetsbare gezinnen en jongeren (nieuwkomers en oudkomers ) richting  school/onderwijs, stage en werk. De maatschappelijke positie van de doelgroep wordt versterkt, de doelgroep participeert actief in de samenleving en levert een bijdrage aan de maatschappij.