Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 


Visie

In de visie van Rhamma-Ah dient de maatschappij metaforisch te fungeren als een kleurige paraplu. Deze biedt  bescherming aan iedereen, ongeacht ras, geslacht, etniciteit, opleiding, cultuur en levensovertuiging. De kleur en helderheid van elk individu ligt vast in de aangeboren talenten en gaven. Afhankelijk van de persoonlijke ontplooiing, zien we de juiste unieke kwaliteit, tint en glans tot ontwikkeling komen.. Zodoende wordt het totale beeld van het individu en de bijdrage van een ieder duidelijk zichtbaar. De paraplu vertoont geen grauwe plekken of gaten. De paraplu (maatschappij) kan in dit geval zijn beschermende taak vervullen.


Zonder de juiste ontplooiing zouden de glans en vorm en het beeld van de paraplu vervagen. Dit zijn de misgelopen kansen waardoor de individuele bijdrage aan de maatschappij onbeduidend kan zijn. De maatschappij functioneert dan niet optimaal en kan zijn burgers niet de verwachte bescherming bieden. Zonder de juiste individuele ontplooiing, die zijn oorsprong vindt in het gezin en omgeving,  zouden gezinnen  en individuen in een kwetsbare positie in de samenleving terechtkomen.
 

De ideale omgeving voor elk individu om zijn potenties ten volle te kunnen ontplooien ligt in een goede gezin- en familiesituatie. Hier ligt voor elk individu, zeker als kind en jongere, in principe de meest veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving om zijn talenten te ontwikkelen. Gezinnen en families die deze rol moeten invullen bevinden zich temidden van de bredere maatschappelijke context.
 

In de visie van Rhamma-Ah hoort investeren (ook preventief) in kwetsbare groepen en individuen. Dit streeft zij na door  middel van familie en cliŽnt gecentreerde methodieken en zorgprogrammaís op alle terreinen (levensgebieden) waar hulp nodig is. Hierbij valt te denken aan gebieden als: werk, relatie, scholing, zorg, opvoeding en huisvesting.