Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 

 

Missie

Rhamma-Ah wil uitgroeien tot een sterke en dynamische multiculturele en multifunctionele organisatie in Rotterdam en omstreken. De organisatie beoogt om op een outreachende en laagdrempelige manier hoogwaardige hulp- zorg- en dienstverlening te organiseren en coŲrdineren. Zij richt zich daarbij op kwetsbare groepen en individuen in Rotterdam; ongeacht ras, geslacht, etniciteit en levensovertuiging.

 

Deze missie willen we als maatschappelijke organisatie realiseren door het stimuleren van resultaatgerichte samenwerking met verschillende instellingen en organisaties in Rotterdam en omgeving. Rhamma-Ah  wil tot een sluitend aanbod van een zorgketen komen. Zij is daarbij gericht op signalering, preventie, zorg, hulp en dienstverlening en vergroting van maatschappelijke zelfstandigheid. De organisatie wil de financiŽle middelen zo efficiŽnt mogelijk aanwenden ten behoeve van maatschappelijk herstel, (re)Ôntegratie van de doelgroep.

 

Rhamma-Ah  kenmerkt zich door een sterke interne teamgeest. Dit valt op door een warme, respectvolle en aanstekelijke werkhouding, waardoor zowel haar klanten, alsook haar medewerkers zich erkend, gewaardeerd en gezien voelen. De spil van de organisatie zijn de medewerkers en niet het aanbod.