Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 

 

Doelstelling

Rhamma-Ah Stichting stelt zich ten doel het verhogen van de kwaliteit van het leven van kwetsbare groepen en individuen in de Nederlandse samenleving. Zij tracht deze nogal abstract geformuleerde hoofddoelstelling te bereiken door middel van het verbeteren of optimaliseren van het emotioneel, cognitief, geestelijk, maatschappelijk en zelfstandig functioneren van deze doelgroep.  De hulpverlenings-  en begeleidingstrajecten waar Rhamma-Ah haar expertise opricht, zijn:
 

v     intensieve-ambulante gezinsbegeleiding,
v     orthopedagogische hulpverlening,
v
     psychiatrische hulpverlening,
v
     pedagogische thuishulp,
v
     therapeutische begeleiding,
v
     adviseren, bemiddelen, en voorlichten van reguliere instellingen,
v
     mediation