Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 


Doelgroep

De doelgroep van Rhamma-Ah bestaat uit kwetsbare groepen en individuen. Onder de meest kwetsbare groepen wordt verstaan personen die op meerdere levensterreinen geconfronteerd worden met achterstanden en in een sociaal isolement verkeren en/of hierin dreigen te geraken. Daarbovenop kan en er ook  sprake zijn van gezondheidsproblemen alsmede psychosociale en psychiatrische problemen. Het betreft de volgende categorieŽn

 
v Kwetsbare (een-ouder)gezinnen met (jonge)kinderen;
v    Gezinnen met meervoudige problematiek;
v    Jongeren met meervoudige problematiek;
v Ouderen en licht verstandelijk gehandicapten;
v    Uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsperspectief en huishoudens in langdurige armoede;
v    Nieuwkomers en oudkomers.