Home 

Wie wij zijn
Missie
Visie
Doelstellingen
Doelgroep
Werkterrein
Diensten
Projecten
Galerie
Contact

Links

 

 

Zorgprogramma's
 

1. Zorgprogramma Competentievergroting bij jongeren

Dit programma bestaat uit een aantal modules die los
van elkaar gevolgd kunnen worden.
* Zorgmodule Omgaan met Emotionele Problemen
* Zorgmodule Omgaan met Agressie
* Zorgmodule Jezelf Presenteren In Sociale Situaties
* Zorgmodule Seksualiteit
 

2. Trajectbegeleiding Voortijdig Schoolverlaters

Voor jongeren vanaf 16 jaar die aangemeld zijn bij het
Regionale Meld en Co÷rdinatiefunctie Rotterdam.3. Zorgprogramma Combi Sociale Vaardigheidstraining en Ambulante Gezinshulpverlening

Voor jongeren die een taakstraf opgelegd krijgen van de kinderechter en hun ouders.
 

4.Netwerkversterking jongeren

Voor jongeren ,waarvan wordt geschat dat er een gerede kans is dat zij onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen.
 

5. Zorgprogramma Gezinsinterventie Competentievergroting Voor Ouders (psycho-educatie)

Dit programma bestaat uit een aantal modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.
- Competentievergroting ouders en kind
- Zorgmodule Seksualiteit (seksuele opvoeding, seksueel weerbaar en seksueel misbruik)
- Zorgmodule Omgaan met Pubers
- Zorgmodule Antisociaal gedrag bij jongeren
 

6. Zorgprogramma Gezinsinterventie Seksueel Misbruik

Integratieve hulpverlening (aanpak- op-maat) aan seksueel misbruikte kinderen, adolescenten en hun ouders.
 

7. Zorgprogramma Gezinsinterventie Outreachende Ambulante Gezinsbehandeling

Laagdrempelige hulpverlening aan kwetsbare gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die niet ge´ndiceerd zijn. De hulpverlening vindt plaats bij de gezinnen thuis.
 

 8. Zorgprogramma Gezinsinterventie Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is ge´ndiceerde hulpverlening voor gezinnen met kinderen tussen 0-18 jaar met een meervoudige problematiek. Hulp wordt in de thuissituatie geboden. De hulpverlening is gericht op het voorkomen of verkorten van een uithuisplaatsing van het kind(eren).
 

9. Zorgmodule Omgaan met Depressie

Voor gezinnen waarbij een gezinslid te maken heeft met depressie. Ook voor individuen en groepen.
 

10. Zorgmodule Rouwverwerking

Voor gezinnen met kinderen die te maken hebben met een verlies (overlijden, echtscheiding, verhuizing etc).
 

11. Zorgmodule Zingeving

Voor gezinnen en individuen die het moeilijk hebben met hun bestaan, vragen over het leven en die op zoek zijn naar de zin van het leven.

 
Verder biedt Rhamma-Ah
Deskundigheidsbevordering voor leidsters in de kinderopvang, leerkrachten en andere werkers die aandacht willen besteden aan weerbaarheid tegen seksueel misbruik.

Rhamma-Ah biedt verder ook ondersteuning aan scholen en andere organisaties die met seksueel misbruik van kinderen te maken krijgen. Mogelijkheden hierbij zijn o.a. deskundigheidsbevordering van medewerkers met betrekking tot weerbaarheid van kinderen en ondersteuning van leerkrachten bij het uitvoeren van activiteiten met ouders en kinderen.

Deskundigheidsbevordering aan instellingen die hun expertise willen uitbreiden in het begeleiden van (allochtone) gezinnen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Deskundigheidbevordering aan jongerenwerkers die meer willen weten over preventie en het signaleren van seksueel misbruik.

Deskundigheidsbevordering aan instellingen die hun expertise willen uitbreiden in het begeleiden van allochtone gezinnen op verschillende leefgebieden.

Kosten zijn afhankelijk van de vraag van de school of instelling.

Wilt u meer informatie of gebruik maken van een of meer onderdelen van dit aanbod dan kunt u contact opnemen met Rhamma-Ah Stichting.